Resmi Gazete 31 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor…

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 31 Ağustos 2022 tarihli ve 31939 sayılı Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Peki 31 Ağustos 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Ünitelerde Misyonlu Sıhhat Çalışanlarına Karşı İşlenen Hatalar Nedeniyle Yapılacak Türel Yardımın Metot ve Temelleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Ait Karar

–– Mecburî Karşılıklar Hakkında Bildiri (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/25)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri.

Yorum yapın